Badanie metodą dr Volla - test obciążeń organizmu

Badanie elektrodermalne EAV/EDT metodą Volla, tzw. elektroakupunktura, to nowoczesny sposób skanowania organizmu, gwarantujący niemal 95% skuteczności. Pozwala ono na wczesne wykrycie różnorodnych nieprawidłowości w organizmie oraz przyczyn ich powstawania, np. astmy, cukrzycy, depresji, bólów głowy i stawów, kłopotów z płodnością i wielu innych.

Elektroakupunktura

Metoda ta wykorzystywana jest w 34 krajach przez ponad 30 tys. lekarzy zrzeszonych w Międzynarodowym Towarzystwie Elektroakupunktury i w najlepszych klinikach na terenie Europy.

Podczas 1 godziny testu EAV/EDT (metodą dr Voll’a + vega testu metodą dr H.Schimella) otrzymujemy: pełny obraz stanu zdrowia organizmu, wszystkich jego obiegów, układów i narządów (serce, wątroba, nerki, płuca, mózg, śledziona, jelita i in.); informację o stanie układu immunologicznego, diagnozujemy obecność patogenów/parazytów w organizmie, toksyn wszelkiego pochodzenia, obciążeń chemicznych, cywilizacyjnych, emocjonalnych, skażenie metalami ciężkimi i toksycznymi (jak aluminium, powodujące m.in. demencję starczą i Alzheimera), obecność lub braki witamin i minerałów.

Test ten pozwala na:

Z

trafną interpretację niejasnych klinicznie przypadków,

Z

szybką ocenę stanu zdrowia zupełnie bezinwazyjną, bezbolesną i nieuciążliwą metodą,

Z

ustalenie przyczyn występowania chorób,

Z

nieinwazyjne sprawdzenie dużej ilości czynników wywołujących alergię, m. in. pokarmów, kosmetyków,

Z

wykrycie przyczyn zaburzenia odporności,

Z

wykazanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu poszczególnych organów,

Z

wykrycie zaburzenia w pracy układów wewnętrznych,

Z

wykazanie niedoborów witamin i minerałów,

Z

wykrycie nawet nieznacznych zmian chorobowych w ich początkowym stadium,

Z

diagnostykę trudno dostępnych narządów wewnętrznych,

Z

wykrycie zaburzenia metabolizmu cukrów prostych, tłuszczów zwierzęcych, białek zwierzęcych, glutenu,

Z

zbudowanie obrazu toksycznych obciążeń organizmu,

Z

indywidualny dobór właściwej diety,

Z

zlokalizowanie utajonych przed układem odpornościowym ognisk infekcji, będących przyczyną wielu chorób przewlekłych i naruszających równowagę organizmu.

Wykrywane przyczyny występowania chorób:

Z

bakterie,

Z

obciążenia związkami chemicznymi (pestycydy, rozpuszczalniki),

Z

drożdże, grzyby i pleśnie,

Z

wirusy,

Z

pozostałości po antybiotykach, chemii leków czy szczepionek,

Z

obciążenia metalami ciężkimi,

Z

pasożyty,

Z

obciążenia szkodliwymi czynnikami środowiska zewnętrznego,

Z

toksyczne produkty przemiany materii, pozostające w organizmie;

Medycyna XXI wieku

W naszej terminologii nie występują pojęcia: „choroba” czy „leczenie”. Nie jesteśmy lekarzami, nasze wyniki testów/badań EAV to nie są diagnozy w rozumieniu medycyny akademickiej, nie zajmujemy się stanami ostrymi, nie zmieniamy zaleceń lekarskich.

Pomagamy usuwać przyczyny schorzeń i dolegliwości, przywracamy homeostazę, równowagę w organizmach. Jest to MEDYCYNA lat dwudziestych XXI wieku. Starożytna wiedza uzupełniona dziś ultranowoczesną, subtelną elektroniką. Metoda nieinwazyjna!