BORELIOZA – choroba czy już epidemia?

Borelioza (Lyme borreliosis) choroba zakaźna wielonarządowa (najczęściej zaburzenie normalnej pracy centralnego systemu nerwowego) wywołana przez krętki-bakterie-Borrelia burgdorferi, Borelia garini, Borelia afzeli, Borelia japonica, Borelia spielmanii – przenoszona najczęściej przez kleszcze oraz przez komary, muchy końskie, pchły, wszy i wiele innych do końca niezbadanych nosicieli.

Uwaga na kleszcze

Obraz kliniczny choroby jest zróżnicowany i zależy zarówno od etapu, jak i zaawansowania zmian narządowych.

Borelia dostaje się do organizmu najczęściej w wyniku ukłucia kleszcza. Ślina kleszcza zawiera składniki, które zakłócają reakcję odpornościową w miejscu ukłucia co znacznie ułatwia rozwój infekcji. Najczęstszymi żywicielami kleszcza są jelenie i myszy, ale żeruje ona  także na ptakach, psach i różnych gryzoniach, na przykład wiewiórkach.

Najbardziej niebezpieczna dla ludzi jest pojawiająca się wiosną i wczesnym latem mniejsza postać kleszcza zwana nimfą. Najtrudniej też ją dostrzec, zwłaszcza na skórze pokrytej włosami. Kleszcze żyją w lasach położonych na terenach wilgotnych, w miejscach porośniętych olchą, dzikim bzem lub paprociami i żerują na ponad 300 gatunkach ssaków, ptaków i gadów.