Wykrywalność boreliozy

Borelioza (Lyme borreliosis) choroba zakaźna wielonarządowa (najczęściej zaburzenie normalnej pracy centralnego systemu nerwowego) wywołana przez krętki-bakterie-Borrelia burgdorferi, Borelia garini, Borelia afzeli, Borelia japonica, Borelia spielmanii – przenoszona najczęściej przez kleszcze oraz przez komary, muchy końskie, pchły, wszy i wiele innych do końca niezbadanych nosicieli.

london-692137_1920Jak widać  ze względu na duże trudności diagnostyczne boreliozy, co wiąże się także z brakiem specyficznych objawów chorobowych, bardzo duża grupa osób zakażonych nie otrzymuje leczenia.

Według materiałów CDC (Center Diseases Control, USA) w Stanach Zjednoczonych skala nierozpoznanej boreliozy jest bardzo duża i sięga do kilkunastu milionów. Szacuje się także, że liczba chorych w Europie z nierozpoznaną boreliozą może sięgać nawet kilka milionów osób a biorąc pod uwagę małą dokładność diagnostyczną to ilość ta wzrasta do kilkunastu milionów.

W Polsce z naszych obserwacji wynika, że poziom zarażenia bakterią Boreliozy jest na poziomie ok. 13% i ciągle wzrasta.