Dietetyka

Dietetyka często mylona jest z technologią żywności. Dietetyka jest nauką medyczną, która wyspecjalizowała się w kierunku racjonalnego odżywiania człowieka chorego jak i zdrowego. Dietetyka zajmuje się oceną wpływu choroby na stan odżywienia pacjenta, oraz wpływu odżywiania na wyniki leczenia chorób.

Dietetyka zajmuje się:

Z

zasadami żywienia człowieka zdrowego,

Z

oceny stanu odżywienia,

Z

zapobiegania chorobom zależnym od żywienia,

Z

technologiami gastronomicznymi,

Z

oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia,

Z

zasadami żywienia człowieka chorego,

Z

biochemicznymi podstawami żywienia,

Z

prowadzenia edukacji żywieniowej,

Z

psychologią żywienia,

Z

kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania.

Dietetyka to dziedzina nauki zajmująca się przedmiotowo zasadami żywienia człowieka zarówno zdrowego, jak i chorego. Łączy wiedzę takich nauk, jak: biochemia, fizjologia i patofizjologia, psychologia, technologia żywności i techniki przyrządzania pożywienia.

Dietetyka powiązana jest ściśle z:

Z

medycyną,

Z

farmakologią,

Z

bromatologią,

Z

chemią żywności,

Z

biologią i mikrobiologią,

Z

psychologią.

Niebezpieczeństwa niewłaściwego odżywiania

cake-1746435_1920Dzięki badaniom naukowym z zakresu dietetyki, możliwe jest wskazywanie zagrożeń, wynikających z niewłaściwego odżywiania, weryfikacja dotychczasowych poglądów oraz określenie konkretnych zaleceń i diet w niektórych stanach chorobowych.

W społeczeństwach wysokorozwiniętych jedną z najczęstszych przyczyn chorób i zgonów są schorzenia wynikające z zaburzeń przemian metabolicznych.

Aktualnie, szacuje się, że istnieje ponad 80 jednostek chorobowych, wynikających z nieprzestrzegania zasad racjonalnego żywienia lub spożywania produktów, będących potencjalnymi czynnikami ryzyka wystąpienia chorób dietozależnych. Należą do nich m.in. choroby układu krążenia, niektóre choroby nowotworowe, cukrzyca insulinoniezależna, niektóre choroby układu pokarmowego, próchnica zębów; osteoporoza, hiperlipidemie i inne.

Funkcje zbilansowanej diety

Odpowiednio zbilansowana dieta może pełnić dwojaką funkcję:

Z

prewencyjną

w przypadku ryzyka wystąpienia schorzenia w rodzinie np. cukrzycy typu II,

Z

leczniczą

-wspomagającą farmakoterapię przy już istniejącej chorobie.

Zdrowe żywienie na ratunek

eating-1819662_1920W wielu przypadkach, gdy objawy choroby są jeszcze łagodne, samo zastosowanie odpowiedniej diety wystarczy do uregulowania zaburzeń metabolicznych organizmu.

Pojęcie leczenia żywieniowego jest stosunkowo nowe i obejmuje sytuacje, w których przy istnieniu klinicznych i/lub biochemicznych objawów niedożywienia lub niedoborów, istnieje potrzeba planowego podania odpowiednich składników pożywienia dla ich wyrównania.

Stosuje się je również wówczas, gdy objawy choroby lub stosowanie farmako-, chemio- bądź radioterapii obniżają jakość życia pacjenta.

Przyczyny niedoborów żywieniowych

Wśród przyczyn niedoborów żywieniowych w stanach chorobowych najczęściej wymienia się:

Z

nieprawidłowe żywienie,

Z

zmniejszoną absorpcja z przewodu pokarmowego,

Z

zwiększony katabolizm,

Z

współistnienie kilku czynników jednocześnie.

Jak diagnozuje się niedożywienie?

scale-403585_1920Kliniczna ocena stanów niedożywienia obejmuje: weryfikację ogólnego stanu chorego na podstawie wskaźników antropometrycznych oraz biochemicznych.

Wskaźnik BMI < 20 wskazuje na możliwość istnienia niedożywienia, a jego wartość poniżej 18,5 kg/m2 świadczy o przewlekłym niedożywieniu. Ważnym elementem oceny jest niezamierzony ubytek masy ciała w ciągu ostatnich 3-6 miesięcy.

Następujące wartości prostych wskaźników biochemicznych wskazują na istnienie niedożywienia: albuminy krwi < 3,5 g/dl, transferyna < 200 mg/dl, prealbuminy < 15 mg/dl oraz całkowita liczba limfocytów

Dodatkowe zalety leczenia żywieniowego

salad-1603608_1920Leczenie żywieniowe stosuje się także w przypadku alergii i nietolerancji pokarmowej, chorobie trzewnej, fenyloketonurii i wielu innych schorzeniach, gdzie podstawowym elementem terapii jest zastosowanie diety eliminacyjnej.

Odpowiednia dieta lecznicza nie musi być przypisana do konkretnej jednostki chorobowej, może również łagodzić lub eliminować uciążliwe dolegliwości gastryczne np. przewlekłe biegunki lub zaparcia.

Należy jednak pamiętać, że prawidłowo przeprowadzone leczenie żywieniowe musi być dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta, który pozostaje pod opieką wyspecjalizowanego dietetyka.

Leczenie otyłości

belly-2473_1920Skorzystaj z indywidualnych programów dietetycznych przygotowanych dla osób z nadwagą, otyłością, chcących przy pomocy specjalistów osiągnąć prawidłową masę ciała, zmienić styl życia i nawyki żywieniowe.

Jeśli zastanawiasz się jaka jest Twoja idealna masa ciała i jak ją osiągnąć, jaka dieta jest dla Ciebie najbardziej właściwa oraz chciałbyś uniknąć chorób i cieszyć się zdrowiem, a nie wiesz, od czego zacząć ta oferta jest dedykowana specjalnie dla Ciebie!

Dzięki indywidualnej terapii dietetycznej uda Ci się osiągnąć założony cel. Zapewnimy Ci profesjonalną opiekę i wsparcie, edukację, szczegółowe badania diagnostyczne oraz wzmocnienie i ciągłe podtrzymywanie motywacji.

Pomożemy Ci w osiągnięciu prawidłowej masy ciała, w dokonywaniu właściwych wyborów żywieniowych oraz trwałej zmianie stylu życia. Razem z dietetykiem klinicznym ustalisz szczegółowy plan dietetyczny, dzięki efektom kontrolowanych na wizytach z dietetykiem zyskasz poczucie własnej skuteczności i zobaczysz, że oczekiwane cele są osiągalne. Zależy nam na osiągnięciu celów, ale przede wszystkim na utrzymaniu trwałych zmian.